A kormány rendelete a kijárási korlátozásról


A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és szállítása.

3. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos
indokkal kerülhet sor.

4. §

(1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki
cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,
fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő
vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy
segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő
segítségnyújtás.

5. §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések
belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. §

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8. §

(1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és
arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben
meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. §
(1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
11. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem
alkalmazható.

A Magyar Kormány 2020. március 11-én rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet el­­­­­­­­­ren­­deléséről döntött a COVID-19 vírus járvány (koronavírus járvány) miatt a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének elfogadásával és kihirdetésével. A kormányzati intézkedésekről, az egészségügyi szervek által megfogalmazott kö­­­­­­­ve­tel­ményekről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos fontos tudnivalókról a koronavirus.gov.hu internetes oldalon tájékozódhat. A magyar kormány a koronavírussal kapcsolatban a 06 80 277 455 vagy a 06 80 277 456 ingyenesen hívható zöld számokon ad felvilágosítást és fogad bejelen­téseket.

Tisztelt Tulajdonos!

Tekintettel a COVID-19 (kínai koronavírus) okozta fertőzésveszélyre, irodánk megkezdi a lépcsőházak fokozott fertőtlenítését, ami érinti a liftet, a fogadószintet, a korlátokat és a szelektív gyűjtőedények felszínét. Kérjük, Ön is fokozottan figyeljen a saját higiéniájára, és mások védelmére.

A fertőtlenítés hypoval történik, esetlegesen kárt okozhat a ruházatban.

Fentiek miatt – illetve korábbi precedensek okán – irodánkban, a tulajdonosok védelme érdekében (akik között nagyon sok az idős, 70 év feletti ember), 2020. március 12-től ideiglenesen megszűnik a személyes ügyfélfogadás.

 Telefonon természetesen továbbra is rendelkezésre állunk bármilyen ügyben.

A készpénzes befizetés helyett kérjük, vegye igénybe a postán vagy a Pátria Takarékszövetkezetben való befizetést, melyhez csekket biztosítunk, amennyiben igényét jelzi telefonon. Ez esetben két darabot bedobunk a postaládájába.

(Az állandó csekkes befizetők már megkapták a csekkeket március-május időszakra.)

Ezekre a csekkes befizetésekre nem számoljuk fel a 300 Ft-os csekkdíjat.

Amennyiben utalni szeretne:

Kedvezményezett: Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet

11713005-20064385 OTP Bank

vagy

65100149-11275226

Pátria Takarék

A közleménybe kérjük, írják bele az épület számát(pl.15 vagy 17), a lépcsőház betűjelét(pl. a, b, c stb), illetve az emelet-ajtó számot (pl.II/2.).

A szövetkezet bankszámlaszáma és egyéb adatai megtalálhatóak weboldalunkon a gyakran kérdezik fül alatt

Amennyiben a közegészségügyi helyzet változik, úgy újabb levélben tájékoztatjuk Önt a fejleményekről.

Budapest, 2020. március 11.

A szövetkezet igazgatósága nevében, tisztelettel

Jánki Mátyás

elnök

  • Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

56/2001. (XII.20.) Ö.K.  számú rendelete

 Általános rendelkezések, 13§:

Az épület közterület felöli homlokzatain – beleértve a közterületről látható tetőzetet is – parabolaantennát, napkollektort, égéstermék kivezetőt, légkondicionáló kültéri egységet, valamint egyéb technikai berendezést – a tűzoltó berendezések kivételével – a KVSZ 3.a. számú mellékletében fővárosi városkép szempontjából kiemelt területen – azaz a Népfürdő utcában – és a kiemelt kerületi közterületek mentén lévő épületeken elhelyezni nem lehet.

Egyéb területeken fenti berendezéseket elhelyezni csak a kerületi tervtanács véleménye alapján lehet.

(32/2003.[VII.2.])

  •  

Mivel az épületeink a kerületi rendelethez csatolt térkép szerint kiemelt zónába tartoznak, ezért a XIII. kerületi Önkormányzat illetékes osztálya elrendelheti a homlokzatra szerelt kültéri egységek eltávolítását, ezért javasoljuk, hogy az említett készüléket a loggiára szereltessék!

A rendelet teljes egészében a térképmellékletekkel együtt ezen a linken megtekintheti.

Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet

Tisztelt Tulajdonos!

A napokban a bulvármédiában kiemelt figyelmet kapott, hogy Budapest területén még számos helyen egészségkárosító ólom vízvezetékek vannak az épületekben.
Ezzel kapcsolatban irodánkban már többen is kértek tájékoztatást arról, hogy épületeink érintettek e a témában.

Lakásfenntartó szövetkezetünk épületei 1982 végén, illetve 1983 első felében épültek, ebben az időszakban  az ólomcsöves technológiát már nem alkalmazták az új épületek gépészeti berendezéseinél.

A dologgal kapcsolatban megszólalt a Magyar Vízmű Szövetség (Mavíz) is. A Mavíz elmondta, hogy csak az 1945 előtt épült épületeket érinti a probléma, tehát nem globális problémáról van szó, hanem mindössze néhány ezer embert érint a dolog.
Akinek kétségei vannak az otthonában található csapvíz minőségével kapcsolatban, az bátran fordulhat a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, vagy a helyi illetékes víziközmű szolgáltatóhoz is, olvasható a Mavíz közleményében.
Összegezve: épületeinkben az ivóvíz szolgáltatás részben műanyag részben vörösréz, lakáson belül rövid szakaszokon horganyzott acél csöveken történik, ólom vagy ólom tartalmú cső egy centiméter sincs beépítve.

Az ivóvíz minőségét a Fővárosi Vízművek folyamatosan ellenőrzi, a mért adatokat pedig a honlapján rendszeresen közzéteszi amelyet ide kattintva érhet el.

A Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 2019. május 13-án tartott küldöttgyűlésének érdemi határozatai:

A küldöttgyűlés az igazgatóság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 2018. évi munkáról elfogadta.

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 2018. évi munkáról elfogadta.

A küldöttgyűlés a szövetkezet 2018. évi mérlegét 298 392 eFt-os egyező eszközök-források főösszeggel és 898 eFt tárgyévi eredménnyel jóváhagyta.

A küldöttgyűlés a szövetkezet 2019. évi költségvetését és felújítási elképzeléseit a vitában elhangzott észrevételekkel elfogadta.

A küldöttgyűlés a használati díjat (közös költséget) 2019. június 1-től az alábbiak szerint hagyta jóvá:

a Népfürdő utca 15-ös épületben

a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége 180 Ft/m2/hó

a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége 565 Ft/m2/hó

  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 585 Ft/m2/hó;
  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 795 Ft/m2/hó (esetükben az összes költséget érvényesítjük).

A felsorolt közös költségek 80 Ft/m2/hó felújítási alapképzést tartalmaznak.

a Népfürdő utca 17-es épületben

  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége 205 Ft/m2/hó;
  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége 575 Ft/m2/hó;
  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 595 Ft/m2/hó;
  • a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 805 Ft/m2/hó (esetükben az összes költséget érvényesítjük).

A felsorolt közös költségek 95 Ft/m2/hó felújítási alapképzést tartalmaznak.

A Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest XIII. kerületében a Népfürdő utca 15-ös és 17-es házakban működik. A két – egyenként 260 lakásos – épület 40 db 1 szobás, 240 db 2 szobás, 180 db 3 szobás és 60 db 3 és fél szobás lakásainak tulajdonosai a szövetkezet tagjai, ők alkotják szövetkezetünket.

A Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 1989. december 4-én alakult, tényleges működését 1990. január 1-jén kezdte meg. Lakásfenntartó szövetkezetünk épületei 1982 végén, illetve 1983 első felében épültek az Újlipótvárosi lakásépítési beruházási program második ütemében a XIII. kerület Vizafogó néven közismert területén a Viza utca és az Árpád-híd pesti hídfőjének déli oldala között.

Népfürdő utca régen
Close Menu