Meghibásodásokat (lift, világítás, csőtörés stb) a szövetkezet éjjel nappal hívható +36 1 359-11-76 számán jelentheti be!

OTP Bank: 11713005-20064385

Pátria Takarékszövetkezet: 65100149-11275226

Amennyiben tudja, kérjük, a közleményben tüntesse fel lakása kódját!

Aegon Magyarország Általános Biztosító ZRt.

Kötvényszám: 31685834

Kárbejelentés: 236-11-50

2010-ben kormányrendelet született (A 41/2010. (II. 26.), mely országos hatállyal írja elő a kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó szabályokat.

 

Az állattartásra vonatkozó előírások országos szintű szabályozása miatt az Önkormányzat Képviselő-testülete új jogszabályt fogadott el az állattartás helyi szabályairól, mely május 15-én lép hatályba. Az új rendelet három olyan kérdéskört szabályoz, melyekre a kormányrendelet nem tér ki. Ezek a kerületben tartható állatfajok, az ingatlanonként tartható állatok egyedszáma és a kutyafuttatók kijelölése. A korábbi szabályokhoz képest ezekben alapvető változás nem történt. A legfontosabb tudnivalók a következők:

Lakásonként egy kutya és két macska, családi házban két kutya és két macska tartható külön engedély nélkül. Ennél több állat tartásához engedély szükséges. Az engedély megadásának feltétele a szomszédok legalább háromnegyedének írásos hozzájárulása.

https://www.budapest13.hu/2011/05/13/modosultak-az-allattartas-helyi-szabalyai/

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

1. A rendelet hatálya

  1. § (1) A rendelet területi hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

6. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok

  1. § (1) Állatot tartani a mindenkor hatályos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak betartásával lehet.

(2) Állatot lakóházban a lakók nyugalmának, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjének tartós, indokolatlan zavarása, anyagi károkozás nélkül, testi épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.

(3) Közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, pórázon lehet vezetni, kivéve a közterületként kijelölt kutyafuttató területét.

(4) Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(5) Közterületen az eb tulajdonosának vagy az eb felügyeletét ellátó személynek biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület-használatát.

9. Együttélési magatartási szabály

  1. § A lakást vagy a közös használatú helyiségeket köteles mindenki a rendeltetésének megfelelően, mások, különösen a szomszédok zavarása nélkül használni és kerülni minden olyan magatartást, amely a békés együttéléssel összeegyeztethetetlen, különösen, ha az mások egészségét veszélyeztetheti.

11. Eljárási szabályok

  1. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a jegyző jogosult.
  2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

18. Állattartással kapcsolatos szabályszegések

  1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki
  2. a) állatát úgy tartja, hogy az a házban lakók nyugalmát indokolatlanul, tartósan zavarja, vagy az alapvető higiéniai szabályok betartását elmulasztja;
  3. b) nem távolítja el az általa felügyelt állat által okozott szennyeződést a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén, udvarán, liftben;
  4. c) közterületen ebet póráz nélkül vezet, kivéve a közterületként kijelölt kutyafuttató területét;
  5. d) ebet táblával tiltott bekerített parkba vagy táblával tiltott zöldfelületre beenged vagy bevisz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés c)-d) pontjaiban meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

Hétköznap fizetős, fél kilenctől este hat óráig. Hétvégén ingyenes.

Sms parkolás száma:

+36 20, 30, 70  763-01-38

A kommunális hulladékot hetente háromszor,

– kedden
– csütörtökön
– szombaton
szállítják el.

Close Menu